Zysk spółki komandytowej bez podatku dochodowego?

Spółki komandytowe obecnie są podatnikami CIT. To zatem one, a nie ich wspólnicy płacą podatek dochodowy. Spółki takie zatem obecnie są…