Zwrot nadpłaty VAT po terminie = odsetki za zwłokę od fiskusa

Fiskus musi zwracać VAT podatnikom w odpowiednim terminie. I to zarówno, gdy zwrot taki wynika samej deklaracji czy też z jej korekty wskutek…