Zwolnienie z długu – kary umownej jest przychodem podatkowym

Każde przysporzenie majątkowe co do zasady jest opodatkowane podatkiem dochodowym. Tyczy się to również zwolnienia dłużnika z długu. Jego…