Zmiany 2021: Spółki jawne i komandytowe podatnikami CIT

Rzutem na taśmę ustawodawca nowelizuje przepisy ustawy o CIT, uznając od przyszłego roku za podatników tego podatku wszystkie spółki…