Zmiana prawa: dokumentowanie WDT w 2020 r.

Dokonujesz sprzedaży wewnątrzwspólnotowo? Pamiętaj o nowych obowiązkach w zakresie dokumentowania WDT, a wynikających z prawa unijnego….