Złodziej samochodów oczekuje na przyjazd policji

wzorowe zatrzymanie obywatelskie