Zdolność kształtowania cen ważna dla przedsiębiorców

Zdolność kształtowania cen przez przedsiębiorstwo to potencjał do zmiany cen w reakcji na różne wydarzenia (np. wzrost kosztów),…