Zdaniem kaczyńskiego uczciwe jest, gdy bogaty płaci za to samo więcej niż biedny

prezes piss stwierdził, że sprawiedliwe będzie, gdy bogaci zapłacą wyższą składkę zdrowotną niż biedniejsi. Twierdzi, że na „polskim ładzie” skorzystają także najbogatsi, bo gdy zapłacą grube pieniądze na państwową służbę zdrowia, to będzie ona lepszej jakości. Kiedy wyższe ceny chleba dla bogatych?