Zakres czynności objętych podatkiem od czynność cywilnoprawnych

Jak sama nazwa wskazuje, ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych wiąże odpowiednie skutku podatkowe z wybranymi czynnościami…