Zadatek za sprzedaż mieszkania na własne cele mieszkaniowe

Przepisy ustawy o PIT nie przesądzają o tym, że dochód uzyskany ze sprzedaży nieruchomości musi być wydatkowany w całości na cele…