Wynagrodzenia pracowników w 2021 roku nie wzrosną, ale rekrutacje w planach

Z opracowanego przez Hays Poland „Raportu płacowego 2021” wynika, że mimo ciężkiej sytuacji firm spowodowanej trwającą od roku pandemią, 84…