Wolność i demokracja w Polsce oceniana źle. Podążamy śladem Węgier

Analiza różnych międzynarodowych wskaźników badających poziom demokracji i wolności w krajach, takich jak (Bank Światowy, Freedom House,…