Wojna polsko-rosyjska 1577-1582, czyli trumf Stefana Batorego

Dnia 26 sierpnia 1582 r. oczom Stefana Batorego, drugiego króla elekcyjnego Rzeczypospolitej Obojga Narodów, ukazały się potężne mury miasta Pskowa, które przyszło mu oblegać przez pięć kolejnych miesięcy. uż kilka dni po przybyciu wojsk polsko-litewskich twierdza pskowska zacznie być nieustannie…