Wniesienie mieszkania do majątku wspólnego nie jest nabyciem dla PIT

Włączenie do majątku wspólnego małżonków poprzez rozszerzenie wspólności majątkowej małżeńskiej nieruchomości należącej tylko do…