Wezwanie do zapłaty – parking pod supermarketem, analiza prawna.

Krótka historia o tym, czy warto przejmować się takimi wezwaniami i… dlaczego nie do końca.