Usługi elektroniczne: opodatkowanie podatkiem VAT

Rozliczanie tzw. usług elektronicznych (a więc niewymagających dużego wkładu ze strony człowieka, za pośrednictwem środków komunikacji…