Usługa budowlana wykonana z chwilą podpisania protokołu

Kiedy rozliczyć VAT od usług budowlanych? Wszystko zależy m.in. od daty ich wykonania. Do tej pory fiskus i sądy uważały, że datą…