UK: Prawie 19 000 nieletnich zgwałcono w latach 2018-19

80% sprawców to „azjaci”. W powiązanych Sargon of Akkad szerzej o sprawie, m.in. o gwałconych dziewczynkach aresztowanych za rasizm, bo wskazały sprawców. [eng]