Transakcje pomiędzy podmiotami powiązanymi zwolnione z obowiązku dokumentacji

Transakcje z podmiotami powiązanymi wymagają bardzo często zaprowadzenia dodatkowej dokumentacji cen transferowych po to, aby wykazać, że…