Świat: wydarzenia tygodnia 36/2019

Wykorzystanie satelitów umożliwi rozszerzenie zasięgu działania systemów telekomunikacyjnych na obszary, które dotychczas były wykluczone…