Suski kłamał: firma ochraniająca Kaczyńskiego opłacana jest z naszych pieniędzy

Marek Suski z PiS nie widzi problemu w tym, że Kaczyńskiego ochrania prywatna firma GROM Group, a nie Służba Ochrony Państwa. „Prywatna firma opłacana jest nie z pieniędzy podatników” – powiedział Suski. Od 2017 do 2020 roku pieniądze dla GROM Group pochodziły z państwowego budżetu.