Sprzedaż budynku mieszkalnego wykorzystywanego w działalności gospodarczej

Sprzedaż środków trwałych firmy należy doliczyć do przychodów z tej firmy nawet wówczas, gdy przed zbyciem zostaną z niej wyłączone….