Spółka cywilna w ustawie PIT i VAT

Na gruncie podatku dochodowego to nie spółka cywilna, a jej wspólnicy, są podatnikami. Rozpoznają przychody i koszty zgodnie z ich prawem do…