Smaki mazur

Słysząc słowo „Mazury” w głowie powstają obrazy przedstawiające przepiękne scenerie, niezliczonej ilości jezior, lasów, czy zabytków…