Rząd przeznacza środki: walka z nowotworami-250mln zł; dotacja dla TVP-2mld zł

Rząd ogłosił Narodową Strategię Onkologiczną. Ponad 8 razy! więcej zostanie przeznaczone na dotowanie państwowej telewizji niż na walkę z nowotworami w 2020 roku.