RPP zaskakuje i ścina stopy procentowe

Rada Polityki Pieniężnej podjęła decyzję o obniżeniu stóp procentowych. Stopa referencyjna NBP została ustanowiona na poziomie 0,10 proc. w…