„Rodzina gra sobie w siatkówkę” na autostradowej obwodnicy Poznania

Wakacje nie powinny zwalniać nas z myślenia. Chyba że ktoś nigdy tego nie robił.