Renta szkoleniowa szansą na nowy początek?

Renta szkoleniowa przysługuje przez 6 miesięcy. Uzyskanie prawa do renty uzależnione jest od istnienia niezdolności do pracy, posiadania…