Rada Języka Polskiego o paskach Wiadomości TVP: perswazje, emocje i manipulacje

Było już dawniej na głównej, ale warto przypomnieć, na co idą wasze pieniądze.
75 proc. spośród nieco ponad 300 „pasków” pokazanych w głównym wydaniu „Wiadomości” TVP w latach 2016-2017 nie pełniło funkcji informacyjnej, tylko perswazyjną, kreacyjną i ekspresywną.