Przyszłość rynku pracy. Cyfryzacja i co jeszcze?

Pandemia odcisnęła swoje piętno na wielu dziedzinach życia i gospodarki, nie omijając rynku pracy. Najnowszym tendencjom, jakie zapanowały na…