Przyspieszona droga do dechrystianizacji Polski prowadzi przez PiS.

Uprawiane w murach kościoła politykierstwo prezesa partii posługującej się katolicką retoryką. Aplauz księdza i wiernych. Milczenie Episkopatu. Doprawdy trudno o bardziej sugestywną ilustrację kryzysu Kościoła w Polsce.