PRZEŚWITUJĄCE koperty w wyborach korespondencyjnych

Nasze głosy, które trafiły do skrzynek pocztowych (termin do dziś) mogły zostać z łatwością selekcjonowane.