Przekształcenie spółki komandytowej w jawną a uniknięcie podatku CIT

Od 2021 r. podatkiem CIT zostały objęte spółki komandytowe oraz wybrane spółki jawne. Pojawia się w związku z tym pytanie, czy…