Prokurator wyłączy strony z pornografią

Projekt ustawy „o ochronie wolności słowa” daje organom ścigania duże uprawnienia kontroli treści w internecie.