Prof. Zbigniew: 75% dzieci, które chcą zmiany płci, rezygnuje z tego gdy dorosną

Prof. dr hab. n. med. Zbigniew Lew-Starowicz skrytykował przeprowadzanie korekty płci u dzieci, które mają miejsce na zachodzie. Według profesora prowadzi to do licznych tragedii.