Prezydent podpisał nowelizację ustaw sądowych czyli tzw.”ustawę represyjną”

Ustawa wprowadza odpowiedzialność dyscyplinarną sędziów za działania mogące uniemożliwić lub istotnie utrudnić funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości, za działania kwestionujące skuteczność powołania sędziego oraz za działalność publiczną niedającą się pogodzić z zasadami niezależności sądów