Posadził we wsi 600 wierzb. Młody rolnik uczy starsze pokolenia

Dzięki niemu małe Snowidowo znów jest pełne wierzb i oczek wodnych, a starzy rolnicy mają lepsze plony.