Policja już rozprawia się z przeciwnikami Nowego Ładu

Polskojęzyczna policja ładuje do suki element wywrotowy.