Podatkowa grupa kapitałowa: rozliczenie straty podatkowej po jej ustaniu

Wskutek przystąpienia spółki do podatkowej grupy kapitałowej zawieszeniu ulega rozpoczęcie jej kolejnego roku podatkowego na czas…