Podatek VAT: Długoterminowy wynajem nieruchomości a krótkoterminowe zakwaterowanie

Najem domu czy mieszkania może być zwolniony z VAT, ale tylko wówczas, gdy występuje na własny rachunek i następuje on wyłącznie w celu…