Pocztówka z 2014: GW organizuje list otwarty w obronie „Wprost” po wejściu służb

Wciąż na Wykopie pełno jest symetrystów piszących o monolicie prorządowym w mediach przed rokiem 2015 analogicznym do obecnego. No to przypomnijmy sobie, jak zareagowało środowisko na wjazd służb do redakcji Wprost, by zabezpieczyć dowody afery taśmowej. Czy dziennikarze TVPiS by się tak zachowali?