PIE: pandemia zagraża rozwojowi małych miast?

Największymi barierami rozwoju małych miast będzie w najbliższych miesiącach przybierający na sile odpływ ludności, pogarszająca się…