Patryk Wachowiec, krótko i zwięźle na temat sytuacji prawnej w Polsce.

Jak pisał Fryderyk August von Hayek, esencją praworządności jest to, że rządzących obowiązują reguły, które umożliwiają pociągnięcie ich do odpowiedzialności za nadużycie władzy.

Czy rządzących w Polsce takie reguły (jeszcze) dotyczą?