Pandemia COVID-19 zwiększa lęk przed utratą pracy

Polacy mają mniejsze nadzieje na lepszą pracę i większe obawy o utratę zatrudnienia, dotyczy to zwłaszcza branż najbardziej dotkniętych…