Optymalizacja podatkowa: ruchome stawki amortyzacji

Działania spółki, polegającego na obniżaniu stawek amortyzacyjnych środków trwałych, amortyzowanych metodą liniową, w czasie gdy ponosi…