Opodatkowanie VAT eksportu pośredniego w warunkach Ex Works

Fiskus zapomniał, że ustawa o VAT przewiduje stawkę 0% zarówno w eksporcie bezpośrednim jak i eksporcie pośrednim, w tym w warunkach Ex…