ONZ wzywa Palestyńczyków do… zaprzestania „mowy nienawiści” wobec Izraela

Komitet Narodów Zjednoczonych „przeciwko rasizmowi” wzywa Ramallah do walki z antysemityzmem, zakończenia podżegania oraz lepszej ochrony dziennikarzy i dysydentów. … chichot historii