Oficjalnie: Izrael najbardziej rasistowskim państwem Świata.

„Israeli High Court Allows DNA Testing to Prove Judaism”. Tamtejszy sąd najwyższy zalegalizował genetyczne potwierdzanie żydostwa.