Odroczenie zapłaty składek ZUS pracownika a koszty podatkowe

Kiedy zaliczyć składki ZUS od wynagrodzeń pracowniczych w koszty podatkowe? Wszystko zależy od tego, z czyich środków składki te są…