Obiekt 09120 – centrum kierowania państwem sprzedane „przez przypadek” wraz z TP

Prywatyzacja TP S.A. to nie tylko oddanie w obce ręce państwowego monopolisty usług telekomunikacyjnych. To także sprzedaż wojskowej infrastruktury o znaczeniu strategicznym, w tym Obiektu 09120 – tajnego schronu, centrum kierowania państwem w razie wojny. Polska w praktyce.